Rezerwacja wizyt

Telefonicznie pod numerem: 503652649

Terminy wizyt uzgadniane osobiście z lekarzem.

Internetowo: